Normal_pedagogisch_medewerker__kinderopvang__gastouder

Er ligt een nieuwe cao voor de 117.000 medewerkers in de kinderopvang met een loonsverhoging van gemiddeld 11,86 procent. Ruim 80 procent van de leden van de FNV werkzaam in de kinderopvang, stemde voor. Maar dat betekent niet dat werkgevers en vakbonden achterover kunnen leunen. Voor 1 juli 2023 moet er een plan liggen voor het verlagen van de werkdruk, het verbeteren van de werk-privébalans en het structureel oplossen van de personeelstekorten. Die afspraak is gemaakt in de nieuwe cao. Dit meldt FNV. 

Volgens de vakbond staat de continuïteit en kwaliteit van de kinderopvang flink onder druk. In het derde kwartaal van 2022 stonden er 6.600 vacatures open. In een jaar tijd zijn er vier keer zoveel vacatures ontstaan. Deddy Dorenbos, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: "Alleen meer loon gaat dat tij niet keren. Er moeten afspraken komen over meer zeggenschap over roosters, verlaging van de werkdruk en verschillende soorten verlof zoals eerder kunnen stoppen met werken. Ook moet de jaarurensystematiek flink op de schop."

Wachten op nog meer problemen

Als er geen goede afspraken worden gemaakt, voorziet Dorenbos meer problemen. De afgelopen tijd moesten al groepen hun deuren sluiten vanwege de personeelstekorten. Dorenbos: "Snelle oplossingen die vanuit de overheid worden bedacht om meer medewerkers aan te trekken leiden niet automatisch tot werkdrukverlaging. Meer onervaren medewerkers erbij verhoogt juist de werkdruk bij de ervaren medewerkers."

Overbelasting medewerkers

"Medewerkers willen zelf meer invloed op hun werktijden. En ook moet de werk-privébalans beter. Door het grote personeelstekort worden verlofaanvragen niet goedgekeurd. Dit zorgt voor overbelasting van medewerkers, waardoor de kans op het maken van fouten groter is." De vakbond wil ook de jaarurensystematiek goed onder de loep nemen. Daarbij gaat het om het verrekenen van min- en plusuren. "Door te werken met een jaarurensystematiek kan de werkgever de werknemer flexibeler inzetten, maar dat gaat ten koste van het privéleven van de werknemer, bijvoorbeeld als het gaat om opvang van eigen kinderen."

117.000 medewerkers

Onder de cao Kinderopvang vallen zo’n 117.000 medewerkers. De nieuwe cao gaat, met terugwerkende kracht, in op 1 januari 2023 en heeft een looptijd van 18 maanden.

Door: Nationale Onderwijsgids