Tweede Kamer maakt zich zorgen om alternatief voor toeslagenstelsel

Het kabinet heeft op papier nog steeds de ambitie om een grote stap te zetten richting afschaffing van het toeslagenstelsel, maar de Tweede Kamer is bezorgd over het gebrek aan voortgang op dat vlak. Niet alleen bij de oppositie maar ook bij coalitiepartijen groeit het ongeduld, nu concrete voorstellen voor een alternatief uitblijven.

Zeker met de kinderopvangtoeslag, waarmee het in het geruchtmakende toeslagenschandaal zo vreselijk misging, heeft het kabinet grote plannen. Vanaf 2025 moet de kinderopvang vrijwel volledig door de overheid worden betaald. Daarmee zou deze toeslag overbodig worden.

Ouders kijken ernaar uit 

Maar D66-Kamerlid Romke de Jong maakt zich zorgen over dat tijdpad, zegt hij in een debat met de voor toeslagen verantwoordelijke staatssecretaris Aukje de Vries. Hij benadrukt nog maar eens hoe "ongelofelijk belangrijk" het is dat dit plan slaagt, omdat heel veel ouders ernaar uitkijken. Hij vindt het al "lastig uit te leggen" dat dit traject drie jaar moet duren.

Ook CDA-Kamerlid Inge van Dijk wil sneller resultaten zien. "We wisten dat het een zaak van de lange adem zou worden", erkent zij. Maar zij noemt het toch "frustrerend" dat het kabinet waarschijnlijk niet veel verder zal komen dan het schetsen van mogelijkheden, en niet meer toekomt aan het doorhakken van knopen. VVD'er Folkert Idsinga is eveneens bezorgd over de voortgang."Vraagt dit niet om meer doortastendheid en regie?", wil hij van zijn partijgenoot De Vries weten.

Zorgpremie halveren 

Er ligt al vanaf de start van deze kabinetsperiode een stapel beleidsopties op tafel maar wat de PvdA betreft kijkt het kabinet ook naar andere mogelijkheden. Kamerlid Henk Nijboer wijst op een bestaand voorstel van de sociaaldemocraten om de zorgpremie te halveren zodat de zorgtoeslag kan verdwijnen. "Dat kan gewoon."

Rapporten met theoretische oplossingen 

GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee vreest dat het kabinet alleen maar met nog meer rapporten komt. "Met theoretische oplossingen die intellectueel misschien interessant zijn en waar wij weer uren over kunnen doorpraten. Maar vervolgens gebeurt er niks." Een volgend kabinet is daar ook niet mee geholpen, denkt Van der Lee.

Door: ANP