Normal_day-care-nursery-or-pre-school-kindergarten-school-2022-03-04-02-46-29-utc-min__1_

Op bevel van de GGD houdt kinderdagverblijf Kei Lief in Megen een week lang de deuren dicht. De kinderopvang zou documenten hebben vervalst en er stonden te weinig pedagogisch medewerkers op de groep. Is er geen vertrouwen voor de toekomst, dan kan een definitieve sluiting volgen. Tijdelijke sluiting van een kinderdagverblijf is de zwaarste maatregel van de GGD. Dit meldt het Brabants Dagblad.

Kei Lief staat sinds kort onder verscherpt toezicht van de GGD en liet de afgelopen tijd geen verbetering zien. Daarom zette de GGD het zwaarste handhavingsmiddel in. Het kinderdagverblijf kon geen bezettingsoverzichten overhandigen, waarna toezichthouders eenmaal ter plekke zagen dat er onvoldoende gediplomeerd begeleiders voor de groep stonden. Ook zouden notulen zijn vervalst. Een vergadering die op 17 oktober 2022 zou hebben plaatsgevonden, vond in werkelijkheid nooit plaats. De notulen waren afkomstig van een vergadering vier jaar eerder.

Interne communicatie

Ook de interne communicatie gaat niet goed. Medewerkers klagen over een slecht luisterende eigenaar. Een specifiek geval ging om zorgen om een kind, wat de pedagogisch medewerkers wilden delen met de ouders. Dat wilde de eigenaar niet. Ze was met een verbeterplan bezig, maar afgelopen vrijdag ontdekte de GGD dat er weer te weinig begeleiders op de groep stonden.

De gemeente Oss kan deze week besluiten de sluiting van het kinderdagverblijf te verlengen of definitief te maken als er onvoldoende vertrouwen is voor de toekomst.

Door: Nationale Onderwijsgids / Johanne Levinsky