Voor kinderen en jongeren een sterke pedagogische basis

Kinderen en jongeren bijstaan vanuit de dagelijkse relaties. Dat kan door de buurt en familie, op school, vanuit de kinderopvang en via verschillende wijkactiviteiten. Dat bepleiten de VNG, PO-Raad, VO-Raad, MBO Raad en Branchevereniging Kinderopvang (BMK) in de notitie ‘Een sterke basis door een krachtige samenwerking. Hoe sterker de pedagogische basis, hoe beter vragen en problemen die bij het opgroeien horen in het gewone leven worden opgepakt. Dat meldt de PO-Raad. 

Veel te lang lag de focus op het individuele kind. In deze prestatiesamenleving is het steeds het individu dat zich moet aanpassen om mee te kunnen doen. Dat heeft geleid tot een enorme druk op individu gerichte jeugdhulptrajecten.

Aanpak 

In plaats van kinderen en jongeren aan te passen aan de omgeving, moet er gewerkt worden aan die omgeving. Dat doen de partijen door meer te investeren in de versterking van de pedagogische basis rondom het kind en de jongere. Met de aanpak wordt er niet alleen geprobeerd om de problemen anders op te lossen, maar er is ook een ambitie om de problemen te voorkomen.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk