Verhoging kinderopvangtarieven Kids First lager dan het landelijke gemiddelde

Ouders in Groningen, Drenthe en Friesland die hun kinderen laten opvangen door Kids First, hoeven komend jaar niet zoveel meer te betalen als het landelijke gemiddelde. De gemiddelde tarieven voor de kinderopvang en buitenschoolse opvang (BSO) stijgen gemiddeld met meer dan 8,5 procent. Kids First verhoogt met 5,6 procent. Voor de meeste ouders verandert de eigen bijdrage helemaal niet of bijna niet. Dit meldt de Leeuwarder Courant. 

Door de tariefverhoging te beperken, kunnen ouders met de laagste inkomens de kinderopvang bij Kids First blijven betalen. In plaats van de stijgende kosten door te berekenen aan ouders, wil de opvangorganisatie efficiënter werken en door meer centrale inkoop of gezamenlijke investeringen te doen door gebruik te maken van de omvang van Kids First.

Kids First heeft 140 locaties verspreid over de drie noordelijke provincies.

Door: Nationale Onderwijsgids / Johanne Levinsky