Tekort in kinderopvang verkleinen door bonus voor extra uren werken

Als een op de vijf medewerkers van de kinderopvang 7 uur per week meer zou gaan werken, zou het personeelstekort in de sector volledig zijn opgelost. ING Research becijfert dat in een rapport over de kinderopvang. Een financiële bonus uitkeren aan pedagogisch medewerkers die meer uren gaan werken, is volgens de onderzoekers van de bank een "kansrijke" optie om de tekorten te verkleinen.

Gemiddeld werken medewerkers in de kinderopvang 26 uur per week. Uit een eerder onderzoek van de branche kwam naar voren dat bijna een kwart van de ondervraagden wel meer zou willen werken. En het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft laten zien dat een hoger inkomen vaak een belangrijke drijfveer voor vrouwen is om meer te gaan werken.

Arbeidsvoorwaarden 

"Toch heeft tot nu toe slechts een beperkt deel van de kinderopvang een financiële beloning op extra werken gezet", constateert de bank. Daarnaast zouden de arbeidsvoorwaarden ook beter kunnen, zo maakt het rapport duidelijk. Medewerkers in de kinderopvang verdienen gemiddeld meer dan verzorgenden, die ook een opleiding op niveau mbo-3 hebben gedaan, maar minder dan onderwijsassistenten. "Het onderwijs kent daarnaast veel meer vakantiedagen dan de kinderopvang. Dit bemoeilijkt het werven van personeel", aldus ING Research.

Woensdag en vrijdag 

Financiële prikkels kunnen ook aan de kant van ouders verschil maken. Zo opperen de onderzoekers om op woensdag en vrijdag met lagere tarieven te rekenen. Op die dagen is er minder vraag naar kinderopvang. "Wanneer meer basisscholen een lesrooster met vijf gelijke dagen invoeren kan dit effect nog worden versterkt", voegen ze eraan toe.

Lager geschoold personeel 

Verder zou een deel van het administratieve en huishoudelijke werk in de kinderopvang wellicht gedaan kunnen worden door lager geschoold personeel. Dat maakt voor de pedagogisch medewerkers het werk aantrekkelijker en het komt de kwaliteit van de opvang ten goede "doordat zij kinderen meer aandacht kunnen geven", klinkt het.

Door: ANP