Normal_bbc-creative-1w20cysy1cg-unsplash

Wanneer je kind naar de kinderopvang of peuterspeelzaal gaat, heb je mogelijk recht op kinderopvangtoeslag. En dat is fijn, want dan krijg je een tegemoetkoming in de kosten van de opvang. Of je recht hebt op toeslag, hangt af van je situatie en inkomen. Wij leggen je in dit artikel uit hoe je kinderopvangtoeslag aanvraagt en welke voorwaarden hieraan verbonden zijn.

Kinderopvangtoeslag is een maandelijkse tegemoetkoming voor ouders in de kosten van de kinderopvang. Sinds 1 januari 2018 zijn peuterspeelzalen omgevormd tot kinderopvang. Ook hiervoor kun je kinderopvangtoeslag krijgen, mits je aan de voorwaarden voldoet.

Voorwaarden kinderopvangtoeslag

Voordat je kinderopvangtoeslag aanvraagt is het goed om te bekijken of je daar recht op hebt. Er zijn namelijk bepaalde voorwaarden aan verbonden: jij én je partner werken of volgen een opleiding, inburgeringscursus of traject naar werk. De opvang dient geregistreerd te zijn: goedgekeurde opvang staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en heeft een LRK-nummer. Dat kan zijn een dagopvang, maar ook een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. Je kind moet op hetzelfde adres staan ingeschreven als jij en jullie moeten op dit adres staan ingeschreven bij de gemeente.

Natuurlijk zijn er hier en daar uitzonderingen. Lees daar hier meer over.

Kinderopvangtoeslag aanvragen 2023

Kom je in aanmerking voor kinderopvangtoeslag nu of in 2023, dan heb je DigiD nodig om de daadwerkelijke aanvraag te doen. Ook is het belangrijk dat je het opvangcontract in de buurt hebt liggen, zodat je de naam en het adres van de opvang kunt doorgeven, samen met het registratienummer uit het Landelijk Register Kinderopvang, de opvanguren per maand en de kosten van de opvang per uur. Je jaarkomen en die van je eventuele toeslagpartner moet je ook opgeven aan de Belastingdienst. Want het inkomen van je eventuele partner telt ook mee.

Ligt dit alles gereed, dan kun je via Mijn toeslagen inloggen en de aanvraag doen.

Let op: doe de aanvraag binnen 3 maanden na de maand waarin je kind voor het eerst naar de opvang gaat. Wacht daarom niet te lang met aanvragen, anders loop je kinderopvangtoeslag mis. 

Hoeveel kinderopvangtoeslag kan ik krijgen? 

Hoeveel kinderopvangtoeslag je ontvangt hangt af van je inkomen en hoeveel kinderen je hebt. Maar de hoogte van de toeslag hangt ook af van het maximale aantal uren waarvoor je toeslag kunt krijgen. Een ouder die bijvoorbeeld 20 uur in de week werkt, heeft in theorie alleen voor deze 20 uren kinderopvang nodig. Hier en daar mogelijk wat extra voor reizen van en naar werk. Daarom kijkt de Belastingdienst ook naar het aantal uren dat jij of je partner werkt. Daarbij kijkt het wel naar de ouder met het minste aantal uren.

Dan is er ook nog de uurprijs die de opvangorganisatie in rekening brengt. Voor verschillende opvangvormen zijn andere maximumuurtarieven vastgesteld, en vergoedt het dus de opvang tot maximaal deze uurprijs. Betaalt de Belastingdienst bijvoorbeeld 7,45 euro voor het maximumuurtarief, maar kost jouw kinderopvang 7,80 euro, dan moet je de resterende 0,35 cent zelf betalen.

Op de website van de Belastingdienst kun je een proefberekening maken om er achter te komen hoeveel kinderopvangtoeslag je ongeveer krijgt.

Wanneer betaalt de Belastingdienst de kinderopvangtoeslag?

Op de 20ste van iedere maand maakt de Belastingdienst het geldbedrag over. Tenzij het in het weekend of op een feestdag valt. Dan krijg je je geld de eerste werkdag erna.

Krijg je kinderopvangtoeslag, dan moet je de kosten voor de kinderopvang eerst zelf betalen. Daarna krijg je een deel van het bedrag terug van de overheid. Je betaalt dus eigenlijk altijd een deel van de kosten zelf.

Door: Nationale Onderwijsgids / Johanne Levinsky
Bronnen: Belastingdienst, Monkey Donkey, Rijksoverheid, Hulp.nl