Ria Westendorp directeur Toezicht Primair Onderwijs en Kinderopvang

Ria Westendorp wordt met ingang van 1 september 2022 benoemd tot directeur Toezicht Primair Onderwijs en Kinderopvang bij de Inspectie van het Onderwijs. Dit meldt de Inspectie van het Onderwijs. 

De Directie Toezicht Primair Onderwijs en Kinderopvang is een van de zeven directies binnen de inspectie. Ze zorgt voor het bewaken van de basiskwaliteit van het onderwijs en besturen in het primair onderwijs, het stimuleren van scholen om zich verder te verbeteren en daar te zijn waar het echt nodig is, met als doel het zorgen voor goed onderwijs voor alle kinderen in de sector. Ook houdt ze interbestuurlijk toezicht op de uitvoering van de taken van gemeenten met betrekking tot de kinderopvang.

De directie werkt aan integrale en sectoroverstijgende thema’s die in samenhang benaderd moeten worden, binnen en buiten de inspectie. Het gaat dan bijvoorbeeld om passend onderwijs, basisvaardigheden, doorlopende leerlijnen en kansengelijkheid.

Waarnemend directeur

Westendorp is sinds december 2021 waarnemend directeur Toezicht Primair Onderwijs en Kinderopvang bij de Inspectie van het Onderwijs. Daarvoor was zij directeur Primair Onderwijs bij het kerndepartement van OCW. Hiervoor heeft zij als Hoofd Toezicht en Ontwikkeling van de NVWA gewerkt en als plaatsvervangend directeur Internationaal Ondernemen bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Ria studeerde aan de Landbouwuniversiteit Wageningen, richting levensmiddelentechnologie.

Door: Nationale Onderwijsgids