Na de zomer subsidie aanvragen voor de Rijke Schooldag

Minister Wiersma start in het nieuwe schooljaar met het programma School & Omgeving voor het funderend onderwijs. Het programma richt zich op het verkleinen van de kansenongelijkheid in het onderwijs en de omgeving. Scholen kunnen na de zomervakantie tot eind september subsidie aanvragen voor de Rijke Schooldag. Dat meldt de PO-Raad. 

Scholen, kinderopvangorganisaties, gemeenten, sport- en cultuuraanbieders en andere organisaties werken via de Rijke Schooldag samen om de kansen voor kinderen te vergroten. Er zijn al 45 voorlopers door minister Wiersma geselecteerd die naast het reguliere curriculum al extra activiteiten aanbieden zoals sport, huiswerkbegeleiding en cultuur.

Subsidie aanvragen 

Naast de 45 voorlopers kunnen 35 startende gebieden subsidie aanvragen door een coalitie te vormen en een programma in hun gebied vorm te geven. Voor 50 doorgroeiers is er nog subsidie om met een bestaande coalitie het aanbod verder te ontwikkelen. 

Informatie

Informatie over de subsidie wordt vanaf half juli gepubliceerd op de website van de Gelijke Kansen Alliantie. De aanvraagperiode loopt van 22 augustus tot en met 30 september. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk