Peuteropvang is gratis voor peuters en hun ouders in Ede

Een sterke start op de basisschool voor alle kinderen in Ede. Dat is wat de gemeente Ede wil bereiken met het aanbieden van gratis peuteropvang voor peuters in Ede. Nu betalen ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag nog een ouderbijdrage, die komt te vervallen. Vanaf 1 september 2022 is, voor een periode van twee schooljaren, de reguliere en voor- en vroegschoolse (VVE) peuteropvang voor deze ouders gratis. Dat meldt de gemeente Ede.

“Dit is een noodzakelijke stap", vindt Leon Meijer, wethouder Jeugd en Onderwijs. “Alle kinderen verdienen een goed begin op de basisschool. Peuteropvang speelt daar een belangrijke rol in. Kinderen kunnen daar samen leren en samen spelen. Een verplichte eigen bijdrage van ouders die (beide) niet werken kan ervoor zorgen dat ouders overwegen om hun kind niet naar de opvang te laten gaan. En juist bij de groep niet-werkende ouders is de kans op achterstanden bij het kind groter. Tel daar nog eens twee jaar corona bij op waardoor kinderen veel minder konden samenspelen. Op de peuteropvang kan op een speelse manier gewerkt worden aan eventuele achterstanden."

Gratis peuteropvang 

Afgelopen zomer besloot het Edese college al om alle ouders met een inkomen tot 130 procent van het wettelijk minimumloon 16 uur gratis VVE-opvang per week aan te bieden. Deze maatregel loopt na dit schooljaar af. We zien dat het werkt en kiezen daarom in Ede niet enkel voor verlenging van deze maatregel, maar voor een uitbreiding. Vanaf 1 september 2022 is peuteropvang gratis voor alle ouders die niet werken of waarvan slechts één van de ouders werkt.

Nationaal Programma Onderwijs 

Met behulp van de middelen van het Nationaal Programma Onderwijs en de reserves van het Onderwijsachterstandenbeleid kan de gemeente Ede de kosten van deze maatregel vergoeden.

Ouders 

Het afschaffen van de ouderbijdrage is niet alleen in het belang van de peuters, maar ook van hun ouders. De gratis opvang geeft ouders ruimte om zich te oriënteren op de arbeidsmarkt en (parttime) aan het werk te gaan. Kortom; deze maatregel heeft een positief effect op zowel ouders als kind.

Door: Nationale Onderwijsgids