Helft van alle gastouders in Lelystad krijgt volgend jaar inspectie op bezoek

Lelystad gaat komend jaar de helft van alle geregistreerde gastouders controleren. De gemeente zit qua gastouderopvang ruim boven de wettelijke norm van minimaal 5 procent. Met de inspecties wil de gemeente de kwaliteit van de gastouderopvang zo hoog mogelijk houden. Dit meldt de Stentor.

Volgens de Wet Kinderopvang (Wko) hebben gemeenten de verplichting toe te zien op en eventueel te handhaven bij het niet naleven van kwaliteitseisen. Lelystad heeft de GGD hiervoor als toezichthouder aangewezen. 

Toetsing 

Sinds 1 maart 2013 worden vaste medewerkers in de kinderopvang, gastouders en hun volwassen huisgenoten getoetst. Ook geldt hier het vierogen-principe. Medewerkers mogen dan niet meer alleen op de groep staan zonder dat een andere volwassene kan meekijken of mee kan luisteren. Per 1 maart 2018 is deze toetsing uitgebreid en wordt er een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) gevraagd van alle personen in de kinderopvang.

Steekproefsgewijs 

De inspecties gaan steekproefsgewijs plaatsvinden. Lelystad maakt niet bekend hoeveel gastouders ze tot nu toe jaarlijks controleerden. 

Door: Nationale Onderwijsgids