Rijksoverheid: ouders ontvangen tegemoetkoming, ook nu bso gesloten is

Het kabinet heeft besloten dat vanaf maandag 20 december (uiterlijk dinsdag 21 december) de basisscholen en de buitenschoolse opvang (bso) dicht gaan. Wel moet er noodopvang mogelijk zijn voor kwetsbare kinderen. En voor kinderen van ouders met cruciale beroepen. De bso gaat in principe weer open op maandag 10 januari. Dit meldt de Rijksoverheid.

De kinderdagopvang voor kinderen van 0 – 4 jaar en de gastouderopvang (0 - 12 jaar) blijven open.

Cruciale beroepsgroepen 

Werken 1 of beide ouders/verzorgers van kinderen in cruciale beroepsgroepen? Of gaat het om kinderen in een kwetsbare positie? Dan kunnen zij in principe terecht bij de eigen bso-locatie en school voor noodopvang. Ouders/verzorgers krijgen wel het advies om kinderen zoveel mogelijk in de gezinsbubbel te houden in de week voor kerst.

Bso 

Vanaf dinsdag 21 december tot en met maandag 9 januari 2022 is de bso, net als scholen in het primair onderwijs, alleen open voor noodopvang aan kinderen van ouders met cruciale beroepen en kinderen in een kwetsbare positie. Maandag 20 december is voor de bso een 'overgangsdag'. De BSO besluit in overleg met de ouders of zij die dag wel of niet open is. Het advies is dit af te stemmen met de school/scholen waarmee de samenwerkt.

Het sluiten van basisonderwijs en bso is erop gericht om het aantal virusverspreidingen terug te dringen. Ook zijn er zorgen over de besmettingsrisico’s van de Omikron-variant.

Jonge kinderen

Het aantal geconstateerde besmettingen onder kinderen in de leeftijd 0 tot 4 jaar is lager dan onder oudere kinderen. Ook ervaren jonge kinderen weinig klachten als zij besmet raken met het coronavirus. Verder lijken jonge kinderen een beperktere rol te spelen in de verspreiding van het coronavirus; jonge kinderen zijn minder vaak de bron van infectie van anderen.

Kinderopvang open 

Op basis hiervan is het kabinet van mening dat het verantwoord is om de kinderdagverblijven voor 0 tot 4 jarigen open te houden. Uiteraard met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM. De brancheorganisaties voor de kinderopvang hebben deze vertaald in een protocol voor de sector. Ouders krijgen het advies om hun kinderen tijdens de vakantieperiode zoveel mogelijk in de eigen gezinsbubbel te houden. Ook de gastouderopvang (0 - 12 jaar) blijft open vanwege de kleinschaligheid. En omdat vaak ouders met een cruciaal beroep gebruik maken van deze opvang.

Tegemoetkoming 

Alle ouders die gebruikmaken van de bso en hun factuur tijdens de sluiting volledig door blijven betalen, ontvangen vanaf 21 december 2021 een tegemoetkoming van de eigen bijdrage tot de maximum uurprijs. Dit geldt óók voor ouders die noodgedwongen gebruik moeten maken van de noodopvang. De tegemoetkoming is vergelijkbaar met de tegemoetkomingen van de vorige sluitingsperiodes.

De gastouderopvang (0-12 jaar) is open. Daarom geldt de tegemoetkoming niet voor ouders die voor hun kinderen in de basisschoolleeftijd gebruik maken van de gastouderopvang.

Door: Nationale Onderwijsgids