Kinderopvangmedewerkers ervaren hoge werkdruk, aandacht voor kinderen verslapt

Negen op de tien kinderopvangmedewerkers (92 procent) ervaren een hoge werkdruk. Dat zegt FNV Zorg & Welzijn. "Te weinig collega’s en te veel kinderen op een groep zijn volgens een overgrote meerderheid de belangrijkste veroorzakers van de werkdruk", stelt de bond na een onderzoek onder bijna 5500 medewerkers. "Daarnaast spelen de hoeveelheid administratief werk en niet-groepsgebonden werkzaamheden een grote rol."

De situatie gaat volgens de onderzoekresultaten ten koste van de aandacht voor en de educatieve en sociale ontwikkeling van de kinderen. "Ook maken oververmoeide medewerkers sneller fouten." Het type opvang maakt niet uit. "Zowel in de dagopvang, buitenschoolse opvang, voor- en vroegschoolse educatie en peuteropvang zijn de ervaringen vergelijkbaar."

Onderzoeksresultaten 

De FNV gaat de onderzoeksresultaten onder de aandacht brengen van werkgevers, toezichthouders en vertegenwoordigers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Door: ANP