Cijfers CBS: ziekteverzuim in kinderopvang stijgt het hardst

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het ziekteverzuim onder kinderopvangmedewerkers (6,9 procent) het hardst is gestegen ten opzichte van vorig jaar. Het ziekteverzuim onder werknemers in de sector zorg en welzijn was in het tweede kwartaal van 2021 het hoogst sinds 2003, namelijk 6,5 procent. Dit meldt Kinderopvangtotaal.

Opvallend is dat van alle branches het verschil met het ziekteverzuim van vorig jaar het grootst is in de kinderopvang en bij huisartsen en gezondheidscentra. In de kinderopvang was het verzuimpercentage 1,1 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Nu ligt het ziekteverzuim op 6,9 procent, in 2020 was dit nog 5,8 procent en in 2019 5,2 procent. 

Ziekteverzuim hele sector

De 6,5 procent ziekteverzuim in de sector zorg en welzijn is het gemiddelde van de hele sector. De persentages lopen namelijk uiteen van 4,5 procent bij overige (waaronder tandartsen, verloskundigen en fysiotherapeuten) tot 7,9 procent in de verpleging, verzorging en thuiszorg. 

Het CBS merkt wel op dat uit de cijfers niet is af te leiden in hoeverre de coronapandemie heeft bijgedragen aan het ziekteverzuim.

Door: Nationale Onderwijsgids
Beeld: Kinderopvantotaal