Normal_financial-2860753_1920

Er gingen in het tweede kwartaal van 2021 11.000 minder kinderen naar de kinderopvang dan een jaar geleden. Het aantal kinderen dat naar de buitenschoolse opvang (bso) ging nam af met 2.000 ten opzichte van het eerste kwartaal van 2021. Dat blijkt uit de kwartaalrapportage kinderopvang. Dit meldt Kinderopvangtotaal.

De cijfers kunnen een vertekend beeld geven, want de gevolgen van de coronaperiode zijn nog steeds zichtbaar, net als in de eerste kwartaalreportage. De afname van het aantal kinderen dat naar de bso gaat kan te maken hebben met het feit dat de bso in deze periode nog gedeeltelijk gesloten was.

Aantal uren opvang 

Het gemiddelde aantal uren opvang per kind per maand is wel gestegen. Kinderen gingen gemiddeld 62,6 uur naar de opvang. Een jaar eerder was dat nog gemiddeld 60,5 uur per kind per maand. 

Het aantal bso- en dagopvanglocaties nam toe, met respectievelijk 20 en 12 locaties. Voor de bso zijn dat in totaal 7.615 locaties en de dagopvang telt 9.059 locaties.

Door: Nationale Onderwijsgids