Normal_kov_kinderopvang_buiten_spelen

Het beschermen van kinderen is belangrijk. Ook binnen de kinderopvang. Daarom is daar intensief toezicht, gelden er strakke regels en worden strenge eisen gesteld aan speelplekken. Bij hele jonge kinderen is deze bescherming nodig. Maar naarmate kinderen zich verder ontwikkelen, is het belangrijk om de juiste balans te vinden tussen beschermen tegen gevaar en de ruimte geven om te leren omgaan met risico’s. VeiligheidNL zet  zich in voor het versterken van kinderen, onder andere met risicovol spelen. In de praktijk blijken er veel belemmeringen te zijn waar medewerkers in de kinderopvang tegenaan lopen. Hiervoor is ‘de Risicoach’ ontwikkeld; een toolkit die pedagogisch medewerkers en beleidsmedewerkers in de kinderopvang helpt aan de slag te gaan met risicovol spelen. Dit meldt VeiligheidNL. 

VeiligheidNL streeft er naar om ernstige letsels bij opgroeiende kinderen te voorkomen. Niet alleen door alle voor kinderen gevaarlijke situaties te vermijden, maar juist ook door kinderen met risicovolle situaties om te leren gaan. Hierdoor worden ze vaardiger en leren ze hun eigen grenzen kennen, wat goed is voor de ontwikkeling van het kind. Uit onderzoek blijkt dat de kans op ernstig letsel of een ongeval kleiner wordt, als er wordt geïnvesteerd in het versterken van kinderen.

Risicoach: binnen elke kinderopvang aan de slag met risicovol spelen

Steeds meer professionals die met kinderen werken, zijn overtuigd van het belang van risicovol spelen voor de ontwikkeling van kinderen. Veel kinderdagverblijven en BSO’s zijn dan ook al bezig met het thema. En toch heeft 73 procent van de kinderopvangorganisaties behoefte aan meer informatie over, of ondersteuning bij risicovol spelen, zegt VeiligheidNL. Want in de praktijk blijkt dat pedagogisch medewerkers moeite hebben een goede balans te vinden tussen uitdagen en beschermen. En hoe begeleid je het spel en wanneer grijp je in? Hoe ga je om met over-beschermende ouders, verschillende collega's en kinderen? Hoe voldoe je aan de eisen van de inspectie?

Zeina Bassa, consultant bij VeiligheidNL: “De Risicoach toolkit is speciaal ontwikkeld om pedagogisch medewerkers én beleidsmedewerkers voldoende kennis, vaardigheden en inspiratie te geven om risicovol spelen succesvol toe te passen in hun kinderopvang. Waarbij het uiteindelijke doel is dat meer kinderen de ruimte krijgen om risicovol te spelen.” De basis van de toolkit is een online leeromgeving, met ondersteunende materialen en verdiepende trainingen als optionele extra’s. De Risicoach is ontwikkeld in samenwerking met BMK, BK, BOinK, PPINK, GGD GHOR Nederland en met consultatie van Martin van Rooijen.

Door: Nationale Onderwijsgids