Nieuwe versie protocol kinderopvang vanwege heropening bso

De brancheorganisaties in de kinderopvang hebben, in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het RIVM, een vernieuwde versie van het protocol kinderopvang opgezet. Hier is de aanstaande heropening van de buitenschoolse opvang (bso) ook in verwerkt. Dit meldt Kinderopvang Totaal. 

In het vernieuwde protocol is opgenomen dat kinderopvangorganisaties verplicht zijn om op de kinderopvanglocatie zodanige maatregelen te nemen dat mensen genoeg afstand van elkaar hadden. Ook moet ervoor gezorgd worden dat zich op het buitenterrein geen groepen vormen. Daarnaast zijn de regels voor de inzet op de groep in de leeftijd van 0 tot 13 jaar voor zwangere medewerkers aangepast.

Zelftesten

Verder is er in het nieuwe protocol een passage opgenomen over zelftesten. Hierin staat beschreven dat zelftesten minder betrouwbaar zijn dan PCR- of antigeentesten en dat daarom een positieve zelftestuitslag altijd bevestigd moet worden door een professioneel afgenomen PCR- of antigeentest bij de GGD.

De nieuwe versie van het protocol is hier te vinden.

Door: Nationale Onderwijsgids