Buitenschoolse opvang blijft dicht, ouders gevraagd door te betalen

Het kabinet heeft dinsdag besloten dat de buitenschoolse opvang (BSO) dicht blijft. De kinderdagopvang (0-4 jaar), gastouderopvang (0-12 jaar) – inclusief de naschoolse opvang (4-12 jaar) bij de gastouder – en het basisonderwijs zijn per 8 februari weer regulier open. De BSO blijft de komende periode beschikbaar voor de noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen en kinderen in een kwetsbare positie. Dit meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Volgens het Outbreak Management Team (OMT) is het nog onverantwoord om de BSO volledig te heropenen. Heropening van de BSO kan zorgen voor meer contacten tussen kinderen van verschillende groepen en/of scholen. De groepen in de BSO zijn niet gelijk aan de groepen op school, waardoor heropening van de BSO tot extra contacten en mogelijk tot extra verspreiding van het virus zal leiden.

Ouders wordt gevraagd de rekening van de BSO door te betalen. Zij krijgen hiervoor een tegemoetkoming die de eigen bijdrage benadert. Kijk voor meer informatie over de tegemoetkoming en de noodopvang bij de BSO op de website van de Rijksoverheid.

Door: Nationale Onderwijsgids