Kinderopvangmedewerkers en gastouders krijgen voorrang bij coronatest

Zoals afgelopen zondag door het kabinet bekend is gemaakt gaan vanaf maandag 8 februari de kinderdagopvang en de gastouderopvang weer volledig open. Volgens het OMT is het verantwoord als bovengenoemde vormen van kinderopvang weer volledig open gaan. Wel worden aanvullende maatregelen genomen om verspreiding op kinderdagverblijven tegen te gaan. Dit meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het OMT adviseert om de verspreidingsrisico’s in de kinderopvang en het primair onderwijs verder te beperken. Kinderen spelen een beperkte rol in de verspreiding van het virus, maar de situatie in Nederland is nog steeds zorgelijk. Daarom heeft het RIVM een Generiek Kader ontwikkeld met voorstellen hoe kinderopvangorganisaties en scholen de verspreidingsrisico’s nog verder kunnen inperken.

Op basis van dit Generiek Kader is door de brancheorganisaties kinderopvang – in samenwerking met SZW – het protocol Kinderopvang aangepast. Net als in eerdere versies van het protocol, sinds de heropening van de kinderopvang in het voorjaar van 2020, zijn de richtlijnen van het RIVM naar de specifieke situatie van kinderopvang vertaald.

Quarantainebeleid

Eén van de algemene maatregelen voor kinderen die door het RIVM is aangescherpt, is het bron- en contactonderzoek en het quarantainebeleid. Het RIVM heeft deze voor kinderen gelijkgesteld aan die voor volwassenen. Dit betekent concreet dat als een kind een nauw contact is van een positief getest persoon (dat wil zeggen dat het kind minimaal vijftien minuten binnen 1,5 meter afstand van de besmette persoon is geweest, een zogenoemde categorie 2 in het bron- en contactonderzoek), het kind in thuisquarantaine gaat.

Voorrang bij coronatest

Zoals aangekondigd in de media heeft het kabinet besloten om ook medewerkers van de kinderopvang voorrang te geven bij het aanvragen van een Coronatest. Het doel hiervan is om de continuïteit van de kinderopvang zoveel als mogelijk te waarborgen. Binnenkort hebben medewerkers in de kinderopvang toegang tot de voorrangsprocedure voor het testen op het coronavirus. U wordt hierover de komende dagen nader geïnformeerd.

De voorrangsprocedure is bedoeld voor de continuïteit van de kinderopvang. Deze wordt dus alleen ingezet bij medewerkers als dat nodig is om te voorkomen dat kinderen naar huis moeten worden gestuurd. De werkgever bepaalt wie er voor de voorrangsprocedure in aanmerking komt. Gastouders maken deze afweging zelf. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt op dit moment samen met de GGD’en en de brancheorganisaties de procedure verder uit, zodat de voorrang vanaf zo snel mogelijk operationeel is. De komende dagen volgt hierover nadere communicatie.

Door: Nationale Onderwijsgids