Protocol kinderopvang 2.0 nu beschikbaar

Sinds de eerste versie van het protocol kinderopvang zijn er veel wijzigingen in de oorspronkelijke tekst aangebracht. Hierdoor is het protocol onnodig lang geworden en niet altijd even goed leesbaar. Daarom is er een nieuwe, beter leesbare versie gemaakt: Protocol kinderopvang 2.0. De oorspronkelijke regels blijven onveranderd. Wel is er een inhoudelijke wijziging opgenomen volgens het gewijzigde testbeleid voor kinderen. Dit meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het testbeleid voor kinderen is gewijzigd. Ouders van kinderen tot en met twaalf jaar worden verzocht hun kinderen met klachten passend bij het coronavirus te laten testen. Kinderen die getest worden blijven thuis totdat de uitslag bekend is. Testen van kinderen jonger dan twaalf jaar wordt in ieder geval dringend geadviseerd als:

  • de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (= loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of keelpijn) maar ook als er sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid, of het kind anderszins ernstig ziek is
  • het kind corona-gerelateerde klachten heeft na contact met iemand met corona
  • er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek
  • het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek

Het protocol kinderopvang 2.0 is volledig te lezen op de website van Veranderingen Kinderopvang.

Door: Nationale Onderwijsgids