Welke maatregelen naar aanleiding van Wet IKK zijn ingegaan en welke nog niet?

Een groot deel van de wijzigingen naar aanleiding van de Wet IKK is in 2018 ingegaan. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een overzicht de wijzigingen in 2019 en 2025 op een rijtje gezet. Het overzicht biedt ook een beknopte opsomming van acties waar ondernemers, medewerkers en ouders mee te maken krijgen. Dit meldt het ministerie van SZW.

De volgende maatregelen zijn per 1 januari 2019 ingegaan:

  • Het maximaal aantal baby’s van 0 jaar per pedagogisch medewerker gaat van 1 pedagogisch medewerker op 4 nuljarigen naar 1 pedagogisch medewerker op 3 nuljarigen.
  • Voor kinderen van 7 jaar en ouder gaat het maximaal aantal kinderen per pedagogisch medewerker omhoog. Deze gaat van 1 op 10 kinderen naar 1 pedagogisch medewerker op 12 kinderen. Voor groepen met kinderen van 4 tot 13 jaar gaat het maximaal aantal kinderen per pedagogisch medewerker naar 11.
  • Voor de berekening van de BKR bij combinatiegroepen van dagopvang en buitenschoolse opvang wordt een kind van 4 jaar en ouder beschouwd als een kind van 3 jaar.
  • Voortaan coacht een pedagogisch beleidsmedewerker de pedagogisch medewerkers bij de dagelijkse werkzaamheden. Daarnaast houdt de pedagogisch beleidsmedewerker zich ook bezig met de ontwikkeling van pedagogisch beleid.
 

Deze maatregelen gaan per 1 januari 2025 in:

  • Pedagogisch medewerkers moeten minimaal niveau 3F of B2 voor mondelinge taalvaardigheid hebben. 
  • Alle pedagogisch medewerkers die met baby’s werken worden specifiek geschoold. Ook invalkrachten en pedagogisch medewerkers op tijdelijke basis die op babygroepen werken, moeten per 1 januari 2025 aan deze kwalificatie-eis voldoen.
 
Klik hier voor de brochure van het ministerie van SZW.
 
Door: Nationale Onderwijsgids