Protocol kinderopvang rond coronamaatregelen aangepast

Het protocol kinderopvang is aangepast. Er zijn met name wijzigingen doorgevoerd in de thuisblijfregels en hygiënemaatregelen. Bekijk hieronder de belangrijkste wijzigingen. Dit meldt het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid.

Wees terughoudend in het gebruik van handdesinfectiemiddelen bij kinderen vanwege het gevaar van vergiftiging bij inname van deze middelen.
 
Ouders en personeel/gastouders dienen bij terugkeer uit vakantielanden of -gebieden met een oranje of rode risicokleur 2 weken in quarantaine te gaan. Kinderen tot en met 12 jaar die klachtenvrij zijn mogen wel naar de opgvang. Ouders mogen kinderen gedurende 2 weken echter niet zelf halen en brengen.
 
Wanneer een personeelslid of gastouder een huisgenoot heeft met verkoudheidsklachten en/of koorts, dient het personeelslid thuis te blijven en mag de gastouder geen opvang bieden. In afwijking hierop geldt dat als het gaat om eigen kinderen van 0 tot 4 jaar of in groep 1 of 2 van de basisschool zij wel mogen werken en opvang mogen bieden.
 
Personeelsleden/gastouders die in een risicogroep vallen kunnen niet worden verplicht te werken op de groep. In overleg met de bedrijfsarts/behandelaar kan wel besloten worden andere werkzaamheden te verrichten vanuit huis of op de locatie.
 
Download hier de nieuwste versie van het protocol.
 
Door: Nationale Onderwijsgids