Ook de buitenschoolse opvang is weer volledig open

De buitenschoolse opvang (BSO) is vandaag weer volledig open gegaan. De kinderen kunnen weer op hun normale vertrouwde dagen op de BSO terecht. Daarmee is ook de vergoeding die ouders van de overheid ontvingen voor het doorbetalen van de eigen bijdrage voor de kinderopvang gestopt. De vergoeding dekt de periode van 16 maart tot 8 juni. Dit meldt Rijksoverheid.

Kinderen met onderliggende medische problematiek lijken geen groter risico te lopen op een ernstig beloop van COVID-19 dan gezonde kinderen. Bij twijfel of uw kind naar school, kinderopvang of BSO kan, is het verstandig te overleggen met de behandelend (kinder)arts en de schoolleiding. Wanneer een gezinslid in de risicogroep valt en onder specialistische behandeling is, overleg dan met de arts en de schoolleiding of het kind naar school kan.
 
Bij klachten over de uitvoering van het protocol door uw kinderopvangorganisatie kunt u contact opnemen met de kinderopvanglocatie of met de oudercommissie. Elke kinderopvangorganisatie heeft een klachtenprotocol waarin zij beschrijven hoe klachten worden behandeld. (Ernstige) signalen, waarbij er een direct gevaar dreigt, kunt u ook bij uw lokale GGD neerleggen. Zij voeren het toezicht op de kinderopvang uit.
 
 
Door: Nationale Onderwijsgids