Normal_babyopvang__opvang__kov__baby__stoeltje

Het is belangrijk dat mensen die een cruciaal beroep hebben, kunnen blijven werken. Mensen die werkzaam zijn in één van de vitale sectoren, kunnen daarom terecht bij de kinderopvang. Het is daarbij geen harde eis dat beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen.

Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang (dagopvang, bso, gastouderopvang). Hierbij is het geen harde eis dat beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen. Het kabinet vindt het belangrijk dat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven en er voor hen opvang beschikbaar is.
 
Brancheorganisatie Kinderopvang merkte al eerder dat er verwarring is over wie nu wel of niet recht heeft op opvang. De organisatie kreeg veelvuldig de vraag of één van de ouders of beide ouders in cruciale beroepsgroepen werkzaam moeten zijn. De overheid geeft nu duidelijk aan dat het geen harde eis dat beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen.
 
De kinderopvang is voor 10 tot 20 procent gevuld met kinderen van mensen in vitale beroepen, schat de Brancheorganisatie Kinderopvang. Naar omstandigheden verloopt het allemaal goed. "Het zijn nu nog een soort inregeldagen, na twee dagen gaan we kijken of we aanpassingen moeten doen", aldus een woordvoerder van de organisatie.
 
Lees hier wat de overheid adviseert te doen rondom de kinderopvangtoeslag en de eigen bijdrage voor de kinderopvangorganisatie.
 
Door: Nationale Onderwijsgids
Bronnen: Rijksoverheid, ANP