FNV: Minister van Financiën maakt medewerkers Belastingdienst monddood

Vakbonden FNV Overheid, CNV Overheid, CMHF en AC/NCF hebben minister Hoekstra van Financiën via een brief hun ongenoegen geuit over zijn Kamerbrief “Versterken besturing Belastingdienst”. Volgens de vakbonden maakt de minister niet duidelijk hoe het versterken van het bestuur van de Belastingdienst de problemen bij de uitvoering van de Toeslagenwet gaat oplossen. Dit meldt FNV.

Ook zijn de vakbonden onaangenaam verrast dat de minister met dit onduidelijke plan komt, nog vóór de onafhankelijke commissie Donner - die de problemen rondom de Toeslagenwet onderzoekt - met haar analyse en aanbevelingen komt.
 
‘Wederom trapt de Belastingdienst weer in dezelfde valkuil door niet met medewerkers in gesprek te gaan’, zegt Mieke van Vliet, bestuurder FNV Overheid. ‘Onze leden hebben zich luid en duidelijk uitgesproken dat een externe, onafhankelijke commissie nodig is om de problemen bij de Belastingdienst te doorgronden. Door deze zet van de minister dreigen medewerker hun inspraak te verliezen. Veiligheid op de werkvloer is belangrijk. Daarbij hoort ook luisteren en in gesprek gaan met de werkvloer.’
 
De vakbonden en de medewerkers van de Belastingdienst pleiten voor een veilige werkomgeving waar medewerkers worden gehoord. Daarnaast willen ze een dienstleiding met kennis van fiscaliteit, goedwerkende automatisering en uitvoerbare wetgeving.
 
Door: Nationale Onderwijsgids