Normal_vaccineren_inenten_baby

De vaccinatie van pasgeborenen tegen bof, mazelen en rode hond (BMR) is in het afgelopen jaar licht gestegen. De vaccinatiegraad van meisjes tegen HPV is het afgelopen jaar duidelijk omhoog gegaan, van 59 procent voor meisjes die in 2005 zijn geboren naar 72 procent voor meisjes met geboortejaar 2006. De vaccinatiegraad voor andere vaccinaties blijft stabiel. Dit meldt Rijksoverheid.

Samen met het RIVM, jeugdgezondheidszorgorganisaties, jeugd- en kinderartsen, verpleegkundigen, beleidsmedewerkers en communicatiedeskundigen heeft staatssecretaris Blokhuis gewerkt aan het verbeteren van voorlichting en communicatie, inhaalcampagnes en het tegengaan van desinformatie. 
 

Vaccinatiealliantie

De Vaccinatiealliantie die in 2019 is ingesteld, werkt in 2020 door aan het uitwisselen en bevorderen van werkwijzen die in de praktijk hun meerwaarde bewijzen, zoals bijvoorbeeld het vaccinatieconsult dat in Barneveld goede resultaten oplevert. In het kader van de Vaccinatiealliantie heeft ook een team van experts zich verenigd in een denktank die zich inzet om desinformatie tegen te gaan.
 
In nauwe samenwerking met het RIVM worden bestaande uitnodigingen en voorlichtingsmaterialen verbeterd. De inhoud en vindbaarheid van de website van het Rijksvaccinatieprogramma is verbeterd waardoor ook de ouders die twijfelen er meer gebruik van maken en wetenschappelijk onderbouwde informatie te zien krijgen.
 

Minder sterfgevallen meningokokkenziekte W

In de afgelopen twee jaar werden de vaccinatie tegen meningokokkenziekte W voor kinderen en kinkhoest vaccinatie voor zwangeren (22-weken prik) toegevoegd aan het Rijksvaccinatieprogramma. De grote inspanning van alle betrokken partijen om bijna 750.000 jongeren van 14 tot 18 jaar te vaccineren tegen meningokokken W heeft impact. Na jaren van stijging waren er in 2019 minder ziekte- en sterfgevallen. Tot november 2019 overleden 8 patiënten. In 2018 waren dat er 23. De inhaalcampagne voor 14-18 jarigen is zo goed als afgerond. Vanaf dit jaar worden alle 14-jarigen standaard opgeroepen voor de meningokokkenvaccinatie.
 
Door: Nationale Onderwijsgids