leidingwater, lood, amsterdam

Leerlingen van acht Amsterdamse basisscholen van de Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (AMOS) mogen voorlopig geen water uit de kraan drinken. Het loodgehalte in het leidingwater is mogelijk te hoog. De scholengroep heeft daarom grote voorraden aan flessen drinkwater ingeslagen. Dit meldt NU.nl.

Panden van voor 1960 hebben allemaal vorig jaar een brief van de gemeente Amsterdam gekregen. Zij hebben mogelijk loden leidingen. Uit onderzoek van het RIVM en de Gezondheidsraad is gebleken dat vooral baby’s, jonge kinderen en zwangere vrouwen risico lopen als zij water drinken uit loden leidingen. Te veel lood kan leiden tot verstoring van de ontwikkeling van de hersenen.
 
Alle leidingen in gebouwen waar veel kinderen komen, zoals scholen en kinderdagverblijven, worden momenteel onderzocht en eventueel de komende maanden vervangen. Er is nog geen onderzoek gedaan naar het loodgehalte bij scholengroep AMOS. De basisscholen lopen met de maatregel vooruit op mogelijke loodvervuiling. 
 

Lood bij school en drie kinderdagverblijven

Tot nu toe werd er alleen bij de Theo Thijssenschool in de Jordaan te veel lood aangetroffen. Het schoolgebouw is eigendom van de gemeente, die eind november al aangaf het drinkwater in de eigen panden te laten onderzoeken.
 
Bij drie Amsterdamse kinderdagverblijven is lood in de waterleidingen gevonden. Op minimaal een van de adressen zijn de leidingen inmiddels vervangen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids