Normal_opvang_kinderopvang_speelgoed_blokken

Het is van groot belang dat de data in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK), Gemeentelijke Inspectie Ruimte Inspecteren (GIR-I) en Handhaven (GIR-H) juist zijn. Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat de inspectie onderzoek doen naar de datakwaliteit van deze systemen, die in beheer zijn bij Dienst Uitvoering Onderwijs. Dit meldt de Inspectie van het Onderwijs.

De data zijn niet alleen de belangrijkste basis voor het Landelijk rapport kinderopvang en andere themarapporten van de inspectie. Ze vormen ook de basis voor inspectierapporten, handhavingsbesluiten en de managementinformatie van gemeenten en GGD’en.
 
Het onderzoeksbureau Verdonck, Klooster & Associates (VKA) voert het onderzoek uit op de volgende punten:
 
  • Sluiten de huidige werkprocessen goed aan bij de doeleinden van de verschillende gebruikers?
  • Kunnen zogenoemde distributiebestanden zo ontworpen  worden, dat zij optimaal bruikbaar zijn voor verschillende gebruikersgroepen?
 
VKA zal ook gemeenten en GGD’en betrekken bij het onderzoek. We verwachten dat het onderzoek aan het begin van het voorjaar is afgerond.
 
Door: Nationale Onderwijsgids