Normal_opvang_kinderopvang_speelgoed_blokken

De Belastingdienst zal de komende tijd geen beslag leggen op lonen en zal tevens geen dwangverrekening toepassen in twee situaties wat betreft het terugvorderen van kinderopvangtoeslag. Dit meldt de Belastingdienst.

Het betreft de volgende situaties:
 

Situatie 1: voor mensen die geen persoonlijke betalingsregeling toeslagen hebben gekregen vanwege opzet of grove schuld

 
Hebt u een persoonlijke betalingsregeling aangevraagd? En is die afgewezen omdat er sprake zou zijn van opzet of grove schuld? En bent u geconfronteerd met dwanginvorderingsmaatregelen zoals een loonbeslag of verrekening van uw lopende toeslagen? Dan geldt voor u het volgende:
 
Vanaf nu stopt de Belastingdienst tijdelijk de loonbeslag en de dwangverrekening. Dit wordt in ieder geval gedaan totdat de Auditdienst Rijk (ADR) zijn rapport uitbrengt. De ADR onderzoekt hoe in het verleden is gehandeld bij het controleren en het stoppen van de kinderopvangtoeslag (de CAF-zaken).
 
Hebt u bezwaar gemaakt of bent u in beroep gegaan omdat uw persoonlijke betalingsregeling is afgewezen vanwege opzet of grove schuld? Dan stelt de Belastingdienst u in het gelijk. De Belastingdienst kent uw bezwaar of beroep alsnog toe. U krijgt hierover bericht.
 

Situatie 2: voor iedereen die betrokken is bij een CAF-zaak  

Vanaf nu stopt de Belastingdienst tijdelijk alle dwanginvorderingsmaatregelen, los van de vraag of sprake zou zijn van opzet of grove schuld. Lopende betalingsregelingen worden voortgezet tenzij u kenbaar maakt dat u deze niet kunt nakomen. U krijgt hierover bericht.
 
Meer informatie is hier te vinden.
 
Door: Nationale Onderwijsgids