Normal_kov__opvang__kind__spelen__auto_s__jongen

Recent onderzoek door studenten van De Haagse Hogeschool wijst uit dat peuters op Nederlandse kinderdagverblijven veel te weinig lichaamsbeweging krijgen. Internationaal is de beweegnorm vastgesteld op minimaal 2 uur actief en 1 uur intensief bewegen per dag. De peuters uit het onderzoek bewogen nog geen 50 procent van deze beweegnorm tijdens hun verblijf bij de kinderopvang. Dit meldt Haagse Hogeschool.

Het dagritme op de kinderopvang bestaat voornamelijk uit weinig intensieve activiteiten zoals kringgesprekken, eten, knutselen en voorlezen. Uit de metingen met beweegsensoren kwam naar voren dat de activiteiten buiten ook niet altijd even intensief zijn. Ook eerder onderzoek laat zien dat de meeste activiteiten die peuters binnen op een kinderdagverblijf uitvoeren van minimale intensiteit zijn.
 
Voor dit onderzoek werkten de onderzoekers samen met het Utrechtse Springlab. Zij zijn expert op het gebied van bewegend leren en hebben een speciale beweegvloer met diverse educatieve games ontwikkeld om peuters meer in beweging te krijgen. Opvallende uitkomst van het onderzoek was dat de tijd die kinderen op de beweegvloer van Springlab doorbrachten intensiever was dan buitenspelen, vrij spelen en dansen. 
 
Het spelen op de beweegvloer was gemiddeld genomen intensiever dan buitenspelen, aldus student Bewegingstechnologie Lieke Zantman van De Haagse Hogeschool. Kinderen spelen echter qua tijd meer buiten dan op de beweegvloer. De resultaten van het onderzoek zijn visueel gemaakt in een infographic. Daarnaast kunnen kinderopvanglocaties via een online test inzicht krijgen in hoe beweegvriendelijk hun dagritme is.
 
Door: Nationale Onderwijsgids