Normal_vaccinatie_inenting

Staatssecretaris Blokhuis werkt samen met GGD-en om de vaccinatiegraad in alle gemeenten op het veilige niveau van 95 procent te krijgen. Hoewel met eerdere maateregelen de dalende trend is stopgezet, is dat volgens Blokhuis nog niet genoeg. In dertien gemeenten ligt de vaccinatiegraad lager dan 80 procent, wat een gevaar voor de volksgezondheid kan zijn. Dit meldt Skipr.

De staatssecretaris werkt samen met lokale GGD-en om zo vooral in te spelen op lokale schommelingen in de vaccinatiegraad. Uit een eerdere Kamerbrief van Blokhuis bleek al dat de vaccinatiegraad voor DKTP onder tweejarigen lager dan 80 procent is bij 13 van de 355 gemeenten. Lokaal zijn al een aantal maatregelen genomen om dit weer omhoog te brengen naar 95 procent. “De gemeente Rotterdam organiseert de meningokokkenvaccinatie op zo’n manier dat ook inhaalvaccinaties tegelijk gegeven kunnen worden.”
 

BEST PRACTICE

De gemeente Utrecht is begonnen met een vaccinatie-alliantie. In zo’n alliantie wordt samengewerkt met andere lokale partijen. Er wordt uitgegaan van best practice, wat inhoudt dat men werkwijzen deelt en dat de beste werkwijze wordt overgenomen door anderen of als inspiratie dient.
 
Er wordt momenteel gekeken of de staatssecretaris zijn aanpak kan intensiveren, bijvoorbeeld maatregelen met een meer verplichtend karakter dan nu gebruikt worden. Wel zegt hij dat het maatschappelijke debat al heeft bijgedragen in het verhogen van de vaccinatiegraad. Pas bij een vaccinatiegraad van 95 procent wordt de gehele bevolking als veilig beschouwd. Wanneer te weinig mensen gevaccineerd zijn verdwijnt de groepsbescherming en lopen meer mensen kans om ziek te worden. Dit is vooral voor baby’s gevaarlijk die zelf nog te jong zijn om ingeënt te worden.
 
Door: Nationale Onderwijsgids