Normal_kov__basisonderwijs__zandbak__spelen__buiten_spelen__kind

Het gaat goed met kinderen in Nederland, toch krijgen veel kwetsbare kinderen niet de zorg en bescherming waar ze recht op hebben. Die zorg heeft het Kinderrechtencollectief, een samenwerkingsverband van kinderrechtenorganisaties, op basis van de input van 80 ngo’s en kennisinstituten. De lijst knelpunten is op 1 juli ingediend bij het VN-Kinderrechtencomité. Dit meldt UNICEF.

De voornaamste knelpunten zijn: Nederland kan geen toegang garanderen tot tijdige, passende en kwalitatief goede jeugdzorg. Armoede onder kinderen blijft in stand door gebrek aan landelijke visie en ongelijke toegang voor kinderen tot (effectief) armoedebeleid. En de bescherming van kinderen schiet te kort doordat het belang van het kind onvoldoende verankerd is in het vreemdelingenrecht.
 

VN-Kinderrechtencomité

De lijst met knelpunten is een eerste stap in de vijfjaarlijkse procedure, waarin de Nederlandse staat aan de Verenigde Naties rapporteert over de naleving van kinderrechten in Nederland. ”Het is onze rol om op te komen voor kinderrechten in Nederland en punten voor verbeteren aan te kaarten bij het VN-Kinderrechtencomité”, aldus Koster. “De lat ligt hoog voor Nederland. Want het Comité weegt ook de capaciteit van een land om het Kinderrechtenverdrag na te leven  mee.” 
De lijst met dertig kinderrechtenkwesties bevat de grootste pijnpunten die leven in het maatschappelijke middenveld. Een tal van issues wordt gekleurd door de verschuiving van de verantwoordelijkheid van jeugdzorg van de staat naar de gemeenten. 
 

Kennis over kinderrechten in vakonderwijs

In Nederland ontbreekt het aan kennis en begrip van kinderrechten bij zowel kinderen en jongeren als professionals die met kinderen werken. “Dit heeft onder andere als gevolg dat het belang van het kind niet centraal staat en er weinig betekenisvolle participatie is voor kinderen en jongeren,” geeft Koster aan: “Uiteindelijk begint het met kennis over kinderrechten. Bijscholing van alle verantwoordelijken, van raadslid tot ambtenaar, op dit onderdeel is hard nodig. En daarnaast moet het ook een plek krijgen in het vakonderwijs. Alleen dan kunnen we zorgen dat elke professional die met kinderen te maken krijgt, de rechten van het kind centraal stelt.”
 
Het Kinderrechtencollectief-lid de Nationale Jeugdraad (NJR) levert ook zelfstandig zorgpunten van kinderen en jongeren aan het Comité. Net als het College voor de Rechten van de Mens, de Kinderombudsman en de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Het Kinderrechtencollectief onderschrijft de zorgpunten die deze instituten signaleren.
 
Door: Nationale Onderwijsgids