Normal_kinderopvang_creche_spelen
De overheid keerde in 2018 voor 155,6 miljard euro uit aan sociale uitkeringen, bijna 4 miljard euro meer dan in 2017. Hiermee waren de uitgaven aan sociale uitkeringen goed voor 47,8 procent van de overheidsuitgaven. Dit meldt het CBS op basis van analyses in de nieuwste kwartaalmonitor overheidsfinanciën.
De toename komt vooral door hogere sociale uitkeringen voor zorguitgaven via de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de Wet langdurige zorg (WLZ). Met een stijging van 0,3 miljard euro kende ook de kinderopvangtoeslag een relatief grote toename van 16 procent. Dit hangt deels samen met de harmonisatie van regels voor peuterspeelzalen en kinderopvang. Hierdoor komen ook de werkende ouders van peuters in voormalige peuterspeelzalen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.
 
Tegenover de gestegen uitkeringen staat een daling van de WW-uitkeringen met 0,9 miljard euro, van 5,2 miljard euro in 2017 naar 4,3 miljard euro in 2018. Dit komt hoofdzakelijk door de dalende werkloosheid, waardoor minder mensen aanspraak maken op een WW-uitkering.
 
Binnen de sociale uitkeringen zijn de uitgaven via de ZVW, WLZ en de Algemene ouderdomswet (AOW) de grootste kostenposten. Deze drie uitkeringen zijn de laatste jaren gezamenlijk goed voor bijna twee derde van de uitgaven aan sociale uitkeringen.
 
Hiermee komt een einde aan de reeks van opeenvolgende jaren waarin de sociale uitkeringen een steeds groter deel uitmaakten van de overheidsuitgaven. Waar het aandeel van de uitgaven aan sociale uitkeringen in het begin van deze eeuw nog onder de 40 procent lag, steeg dit sindsdien richting de 50 procent.
 
Door: Nationale Onderwijsgids