Normal_geld__biljet__bankbiljet

Huishoudens met kinderen en huishoudens met een jaarinkomen tussen circa € 20.000 – € 71.000 (minimum – 2 x modaal) moeten het langst en vaakst te veel ontvangen toeslagen terugbetalen. Vaak volgt de ene terugvordering de andere op, waardoor voor deze groepen afbetaling een langdurige kwestie is. Bij deze huishoudens stapelen zulke toeslagschulden zich ook het meest op. Dit meldt de Algemene Rekenkamer.

Dat blijkt uit een onderzoek van de Algemene Rekenkamer, waarbij de gegevens zijn geanalyseerd van 7 miljoen huishoudens die in de periode van 2012 tot en met 2017 toeslagen ontvingen voor huur, zorg, kinderopvang en/of kindgebonden budget. Voor het eerst zijn zo per huishouden de effecten van terugvorderingen van te veel ontvangen toeslagen in beeld gebracht. Ook keek de Rekenkamer naar de inkomensgegevens van de huishoudens in het onderzoek. Dit lukte voor 5,6 van de 7 miljoen huishoudens.
Hierdoor is voor het eerst duidelijk hoe hoogte en duur van ontstane toeslagschulden samenhangen met samenstelling en inkomen van het huishouden. Daaruit blijkt dat huishoudens met kinderen, en met name eenoudergezinnen, het vaakst en het langst met toeslagschulden kampen.
 

Voorschotten

Collegelid van de Algemene Rekenkamer Ewout Irrgang zegt: “Uit ons onderzoek blijkt dat de meeste huishoudens toeslagschulden relatief snel weer kunnen terugbetalen. Er is echter ook een groep van enkele honderdduizenden huishoudens die langdurig te maken heeft met toeslagschulden.”
 
Daarnaast wijst het collegelid erop dat de systematiek achter de toeslagen het voor huishoudens ook moeilijker maakt om hun financiële situatie goed te overzien. Er wordt gewerkt met voorschotten, die al lopende het jaar kunnen wijzigen. “Dit leidt ertoe dat huishoudens vaak meer geld ontvangen dan waar ze recht op hebben, dat ze soms jaren later weer terug moeten betalen. In de zes jaar die we onderzochten, van 2012 tot en met 2017, zagen we dat de 7 miljoen huishoudens te maken kregen met 23 miljoen terugvorderingen.”
 
Door: Nationale Onderwijsgids