Normal_kinderopvang_creche_spelen

Tijdens een gesprek op 11 juni met een delegatie van ouders bij wie de kinderopvangtoeslag in 2014 is stopgezet, heeft staatssecretaris Snel van Financiën persoonlijk zijn excuses aangeboden. Omdat hij zich realiseert dat verontschuldigingen de veroorzaakte problemen niet oplossen, kondigde hij ook een aantal extra maatregelen aan. Dit meldt Rijksoverheid.

De staatssecretaris vraagt de recent benoemde Adviescommissie uitvoering toeslagen om hem te helpen om de situatie voor gezinnen die tekort zijn gedaan door het optreden van de overheid recht te zetten. Daarbij vraagt hij hen rekening te houden met de gerechtvaardigde belangen van de toeslaggerechtigden en binnen de wettelijke kaders en de grenzen van uitvoerbaarheid waar nodig maatwerk te bieden aan de betrokken ouders.
 
Ook vraagt hij de Adviescommissie uitvoering toeslagen hoe, gelet op het optreden van de overheid, de ouders anderszins tegemoet gekomen kunnen worden. Verder worden in afwachting van de adviezen van de Adviescommissie de (dwang)invordering en verrekeningen met lopende toeslagen met onmiddellijke ingang opgeschort.
 
Daarnaast wil de staatssecretaris samen met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de huidige jaarsystematiek van de kinderopvangtoeslag en de bijbehorende wettelijke bepalingen tegen het licht houden.  
 
Staatssecretaris Snel: “Ik realiseer me dat veel betrokken gezinnen door het optreden van de overheid tekort zijn gedaan en in problemen zijn geraakt. Ik ben vastberaden om dat zo snel mogelijk recht te zetten. Het is tijd dat de overheid een ander gezicht laat zien.”
 
De staatssecretaris neemt deze maatregelen omdat uit een eigen, extra analyse blijkt dat de focus in dit dossier te veel lag op het bestrijden van misbruik. Dit in combinatie met deels te rigide wetgeving, een onzorgvuldige en trage uitvoering door Toeslagen en weinig oog voor de menselijke maat bracht veel gezinnen onnodig in de problemen. Dit wordt nadrukkelijk ook onderwerp van de eerder ingestelde Adviescommissie uitvoering toeslagen onder leiding van de heer Donner.
 
In 2014 besloot de Belastingdienst/Toeslagen tijdens een toezichtactie bij 302 ouders de kinderopvangtoeslag stop te zetten of terug te vorderen, het zogeheten CAF 11-dossier. De ouders kregen daarvoor geen duidelijke onderbouwing en ook de communicatie daarna was onzorgvuldig en te traag.
 
Door: Nationale Onderwijsgids