Normal_babyopvang__opvang__kov__baby__stoeltje

Nieuwe kinderopvang- en bso-locaties maken een betere start sinds GGD’en werken met ‘Streng aan de Poort. Dat concluderen de VNG en GGD GHOR Nederland na een eerste evaluatie van de nieuwe werkwijze. Dit meldt GDD GHOR.

Sinds 2017 werken GGD’en met ‘Streng aan de Poort’. Houders krijgen hiermee te maken als zij een nieuw kindercentrum of gastouderbureau willen openen, bij een verhuizing of wijziging van houder. De werkwijze ‘Streng aan de Poort’ betekent dat bij het onderzoek voor registratie (OVR) de locatie intensief wordt onderzocht. Meer dan voorheen gaat de GGD in op het te voeren beleid van de houder in het nieuwe kindercentrum. Het idee erachter is dat door een strengere inspectie vóór de start van een kindercentrum alleen potentiële houders die over voldoende kennis en kunde beschikken, in het LRK komen en kunnen starten met opvang. 
 

Verrassende uitkomsten

De uitkomsten hebben GGD GHOR Nederland verrast. “We zien dat het aantal aanvragen stabiel hoog is, dat het aantal afwijzingen niet verandert, en we zien vooral dat kinderopvang- en bso-locaties zowel voor als na registratie minder tekortkomingen hebben.”
 
De nieuwe werkwijze voordat een nieuwe locatie kan starten is uitgebreider dan voorheen en kost daardoor meer tijd voor houder en toezichthouder. Het onderzoek na registratie kost daarentegen minder tijd. Ook constateren de toezichthouders minder overtredingen, waardoor er minder handhaving ingezet hoeft te worden. 
 

Kwalitatief betere Gastouderbureaus

Gastouderbureaus laten een andere ontwikkeling zien. Hier worden namelijk wel meer overtredingen geconstateerd bij het onderzoek voor registratie. Het percentage positieve adviezen om te registreren neemt bovendien af. GGD GHOR Nederland ziet dit ook als een positieve ontwikkeling. Dankzij ‘Streng aan de Poort’ treden er kwalitatief betere gastouderbureaus toe tot het stelsel. Dat is wat we graag willen. Betere gastouderbureaus betekent betere controle en begeleiding van gastouders.  
 
GGD GHOR Nederland en de VNG zijn van plan om dit onderzoek vaker uit te voeren.
 
Door: Nationale Onderwijsgids