Normal_kov__opvang__kinderen__knutselen

Jaarlijks indexeert de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de maximum uurprijzen en toetsingsinkomens voor de kinderopvang. Deze jaarlijkse indexatie zorgt ervoor dat de kinderopvangtoeslag in de pas loopt met de loon- en prijsontwikkeling. De indexatie voorkomt inkomenseffecten voor ouders. Belanghebbenden kunnen via een internetconsultatie nu hun reactie geven op het ontwerpbesluit van de staatssecretaris over de kinderopvangtoeslag. Dit meldt Rijksoverheid.

Als gevolg van de kwaliteitsverbeteringen van IKK (Innovatie Kwaliteit Kinderopvang) en de indexering, wordt de uurprijs voor dagopvang verhoogd. Daarmee komt de maximum uurprijs op € 8,02 per uur. De maximum uurprijs voor de buitenschoolse opvang wordt verlaagd naar € 6,89. Voor de maximum uurprijs in de gastouderopvang vindt alleen indexatie plaats en bedraagt daarmee € 6,15 in 2019.
 
Daarnaast verhoogt de overheid de percentages voor de kinderopvangtoeslag in 2019. Dit verhoogde toeslagpercentage wordt vergoed over het uurtarief dat ouders voor kinderopvang betalen tot de maximum uurprijs.
 
Via www.internetconsultatie.nl uw reactie op het ontwerpbesluit te geven. De einddatum van de consultatie is 15 maart 2019.
 
Door: Nationale Onderwijsgids