Normal_lunch__eten__kind__kinderen__lunchbox__overblijven__tussenschoolse_opvang

In Limburg loopt sinds 2014 het programma ‘Gezonde Basisschool van de Toekomst’. Een bijzonder concept dat onderwijs een nieuwe dimensie geeft. Met als tussenbalans: beter presterende kinderen die lekkerder in hun vel zitten. Vanaf 13 maart 2019 biedt netwerk ‘Alles is Gezondheid’ scholen (en gemeenten) in Noord-Nederland de kans om te leren van deze aanpak. Dit meldt Aklles in Gezondheid.

‘Gezonde Basisschool van de Toekomst’ (GBT) onderzoekt of kinderen die op de basisschool een dagritme aangeboden krijgen met voldoende onderwijstijd, sport, bewegen, spelen en aandacht voor gezonde voeding een betere fysieke, emotionele en intellectuele groei doormaken. Het blijkt nu dat kinderen aantoonbaar beter in hun vel zitten en school leuker zijn gaan vinden. Ook de scholen, leerlingen en ouders zelf zijn (overwegend) positief. Vanuit de Universiteit Maastricht (UM) loopt momenteel een onderzoek naar de maatschappelijke kosten en baten.

Het ‘Gezonde Basisschool van de Toekomst’ programma is een initiatief van de Onderwijsstichting Movare, GGD Zuid-Limburg, Universiteit Maastricht/UMC, kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen in samenwerking met vele private en maatschappelijke organisaties. GBT is tevens onderdeel van het Gezondheidsakkoord Limburg en partner in het netwerk van Alles is Gezondheid.

Roadshow Gezonde Basisschool van de Toekomst

In 2019 gaan Movare en Alles is Gezondheid in Nederland op pad om de praktijkervaringen met GBT via een roadshow te delen met andere regio’s en scholen in Nederland. De eerste halte van de GBT roadshow is vandaag bij de Hanzehogeschool Groningen. Onder het motto: leer van de opgedane kennis, maak gebruik van de ontwikkelde aanpak en ga na of implementatie opportuun is in jouw regio.

De roadshow is bedoeld voor (basis)scholen die interesse hebben in de GBT aanpak en willen werken aan gezondheid op school. Inclusief het voorschools segment en de kinderopvang. Verder zijn gemeenten en lokale overheden welkom om te kijken hoe onderwijs en overheid kunnen samenwerken aan fitte leerlingen. Dit geldt ook voor de GGD en andere regionale partijen die bezig zijn met gezondheidsbeleid van kinderen.

Door: Nationale Onderwijsgids