Normal_knuffel_beer_mishandeling_kind_verdriet

Vanaf 1 januari 2019 geldt de verbeterde meldcode kindermishandeling voor de kinderopvang. Nieuw is het afwegingskader dat aan de meldcode is toegevoegd. Het afwegingskader vormt samen met het stappenplan in geval van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij kinderen onderling het ‘Protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang’. Het gebruik van het Protocol is vanaf het nieuwe jaar verplicht. Dit melden Brancheorganisatie Kinderopvang en BOinK.

Het Protocol beschrijft welke stappen pedagogisch medewerkers moeten nemen wanneer zij kindermishandeling of grensoverschrijdend gedrag vermoeden. Het afwegingskader helpt te bepalen óf en wanneer er een melding gedaan moet worden van (vermoedens van) mishandeling of misbruik. Bij vermoedens dat een medewerker zich schuldig heeft gemaakt aan een geweld- of zedendelict geldt in ieder geval een meldplicht.

BOink heeft nu een folder beschikbaar met daarin alle informatie over het Protocol en het afwegingskader voor kinderdagverblijven, gastouders en bso’s.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids