Normal_kinderen_spelen_boom_buitenspelen

Bij Bso Wijs in de regio Utrecht hebben kinderen de ruimte om te ontdekken en risico's te nemen. Daar hoort ook het ouderwetse fikkie stoken en het gebruik van een zakmes bij. Een ongelukje kan dan wel eens voorkomen, maar de ontwikkeling van de kinderen staat voorop. Dit meldt de Gelderlander.

Bij bso Wijs mogen de kinderen zelf hun grenzen verkennen. Dat betekent fikkie stoken, in bomen klimmen, door de bossen struinen en zelfs een zakmes gebruiken. Alleen als het risico echt te groot is, wordt er ingegrepen. In geval van nood hebben de kinderen een fluitje bij zich en een sleutelhanger met een telefoonnummer van de bso. Ongelukjes horen er af en toe bij.  Als het echt nodig is, krijgen de kinderen een pleister met de tekst 'Goe gespeeld'.
 
De bso heeft regelmatig contact met de GGD en met de ouders. Zo lang ze kunnen verantwoorden wat ze doen en waarom ze het doen, vinden zowel de GGD als de ouders het prima. De pedagogisch medewerkers doen ook niet zo maar wat. In protocollen wordt tot in detail beschreven wat er met de kinderen gedaan wordt, voor elke leeftijd en voor elke activiteit. De bso wil hiermee bijdragen aan een verantwoorde en goede ontwikkeling van het kind.
 
Pedagogisch beleidsmedewerker Marieke Grijpink verwacht dat er komende tijd een verschuiving plaatsvindt in het omgaan met risico’s in de kinderopvang. “De veiligheidslijst is niet meer een verplicht nummer, maar er wordt echt nagedacht over waarom iets wel of niet mag'', legt ze uit. Voorzitter Gjalt Jellesma van ouderorganisatie Boink staat hier achter: “Als ze goed over risico's nadenken en kunnen omschrijven hoe ze daarmee omgaan, accepteert de GGD dat best. Wij vinden dat ze uit de kramp van de inspectie moeten gaan.''
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids