Normal_kalverboer_kinderombudsvrouw_kinderombudsman

De Belastingdienst heeft in 2014 de kinderopvangtoeslag bij 232 gezinnen stopgezet vanwege een vermoeden van fraude. Voor slechts 27 gevallen bleek dit terecht te zijn. Door de beslissing moesten sommige ouders hun baan ontzeggen en werd de kinderen hierdoor opvang onthouden. De Kinderombudsman wil nu van de Belastingdienst weten of de belangen van kinderen zijn meegewogen in de beslissing de toeslagen in te houden. Dit meldt NOS.

De Belastingdienst kwam tot deze maatregel omdat er mogelijk misbruik werd gemaakt van de regeling, maar hield geen rekening met de ernstige gevolgen voor een grote groep bonafide ouders. Pas na het stopzetten van de kinderopvangtoeslag in 2014 vroeg de Belastingdienst om bewijzen van de 232 gezinnen. Daarnaast werden de ontvangen toeslagen van voorgaande jaren teruggevraagd. Veel ouders raakten daardoor in de (financiële) problemen en moesten hun kind van de opvang afhalen.
 
De Nationale ombudsman concludeerde in 2017 dat de Belastingdienst niet zorgvuldig te werk is gegaan. "De Belastingdienst heeft de ouders door deze ongenuanceerde aanpak in een onmogelijke positie, grote financiële problemen en langdurige onzekerheid gebracht", aldus de Ombudsman. “De Belastingdienst had alle 232 betrokkenen op voorhand al schuldig verklaard door de kinderopvangtoeslag stop te zetten", aldus Van Zutphen. "Dat moet bij toekomstige acties dus anders en in deze zaak verdienen de getroffen gezinnen compensatie."
 
Nu heeft ook de Kinderombudsman een brief geschreven waarin de Belastingdienst wordt gevraagd of de belangen van kinderen zijn meegewogen in de beslissing de toeslagen in te houden. Volgens het internationale Kinderrechtenverdrag telt het belang van het kind altijd het zwaarst. De Kinderombudsman wil daarom alsnog binnen vier weken weten waarom kinderen de opvang is onthouden, aangezien de overheid verplicht is ouders te ondersteunen in de opvoeding en daar voorzieningen voor te treffen.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids