Normal_kov__opvang__lachen__blij__kind__spelen

De in opspraak geraakte kinderopvang Jolie in Utrecht mag van de inspectie Kinderopvang toch openblijven. Medio juli stelde de inspectie vast dat het kinderdagverblijf de laatste jaren verschillende regels negeerde of overtrad. Als Jolie niet snel orde op zaken zou stellen, moest de gemeente de kinderopvang sluiten. Tijdens een inspectiebezoek op dinsdag 31 juli bleek dat er al hard is gewerkt aan verbetermaatregelen. Daarom mag Jolie open blijven, maar onder verscherpt toezicht van de inspectie. Dat meldt RTV Utrecht. 

Het kinderdagverblijf kwam eerder in het nieuws omdat het op de vingers getikt is door de GGD vanwege een striptease-act die werd opgevoerd voor een jarige medewerkster. Later bleek er sprake te zijn van meerdere misstanden. Zo liet een rapport van de inspectie Kinderopvang zien dat er sprake was van een gesloten managementcultuur. Medewerkers mochten bijvoorbeeld geen melding doen van vermoedens van kindermishandeling. Ook zaten er te veel kinderen op één groep en vertoonden baby’s signalen van stress. Medewerkers zouden de kinderen soms dwingen om te eten.

De eigenaar moest zich hierom terugtrekken uit de dagelijkse leiding en een interim manager nam de taken over. Het kinderdagverblijf had tot 30 juli om verbeteringen door te voeren. Inmiddels is één en ander inderdaad verbeterd voor het personeel, richting de ouders en in de begeleiding voor medewerkers. “De inspectie acht de veiligheid van de kinderen niet in het geding en heeft vertrouwen dat de ingezette verbeteringen worden doorgezet.” De inspectie houdt verscherpt toezicht op de kinderopvang. 

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids