Normal_babyopvang__opvang__kov__baby__stoeltje

GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld heeft vorige week donderdag een motie ingediend om de maximum uurprijs van de kinderopvangtoeslag voor 2019 te verhogen. Volgens Westerveld is de verhoging nodig om de kosten van de invoering van de beroepskracht-kindratio te compenseren. De Tweede Kamer is het echter niet met haar eens en stemde met een ruime meerderheid tegen het plan. Dit meldt Brancheorganisatie Kinderopvang.

In het ontwerpbesluit van de kinderopvangtoeslag wordt uitgegaan van een kostenstijging van 4,9 procent. Uit onderzoek van Bureau Buitenhek, een adviesbureau gespecialiseerd in kinderopvang, zou echter blijken dat deze raming de kosten van de nieuwe bkr-regel niet dekt. Volgens GroenLinks zal dit resulteren in een hogere uurprijs van de kinderopvang en dat juist gezinnen onder modaal inkomen hier de nadelen van zullen voelen.

Omdat er al grote onrust bestaat in het werkveld over de nieuwe beroepskracht-kindratio die in 2019 gaat gelden, stelde Westerveld voor om de 248 miljoen die extra wordt uitgegeven aan de kinderopvangtoeslag anders te verdelen en de uurprijs te verhogen. Alleen GroenLinks, SP, PvdA, PvdD en DENK stemde in met haar voorstel. Daarmee werd de motie met een forse meerderheid door de Kamer verworpen.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids