Normal_kov__opvang__kind__spelen__auto_s__jongen

Het Klachtenloket Kinderopvang van De Geschillencommissie heeft in 2017 283 klachten behandeld van ouders, oudercommissies en kinderopvangorganisaties. Dit is een stijging van ruim 80 procent in vergelijking met het jaar ervoor. 72 klachten werden doorgezet naar De Geschillencommissie Kinderopvang. Dit meldt BOinK.

Dit blijkt uit het jaarverslag van De Geschillencommissie. De meeste klachten betroffen een kinderdagverblijf (138), gevolgd door buitenschoolse opvang (64) en gastouderopvang (58). De meeste klachten gingen over contracten (118). Ook waren er veel klachten op financieel gebied (94). Daarnaast waren onderwerpen op het gebied van veiligheid, kwaliteit en communicatie aanleiding voor het indienen van een klacht. 
 
De grote stijging van het aantal klachten heeft waarschijnlijk te maken met de naamsbekendheid die het klachtenloket inmiddels heeft verworven. Het Klachtenloket Kinderopvang is op 1 januari 2016 opgericht voor ouders en oudercommissies die kampen met vragen en klachten over kinderopvang.  Ook kinderopvangorganisaties kunnen bij dit loket terecht voor informatie. Het loket is tot stand gekomen naar aanleiding van een wetswijziging om de positie van ouders in de kinderopvang te versterken en meer grip op de kwaliteit te geven.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids