Normal_kov__opvang__lachen__blij__kind__spelen

Over precies een maand wijzigt de administratieplicht voor het personenregister in de kinderopvang. Per 1 juli moeten houders van kinderopvangcentra en gastouderbureaus de naam, geboortedatum en het burgerservicenummer bewaren van betrokkenen bij hun organisatie. De verplichting om Verklaringen omtrent Gedrag (VOG) te bewaren, vervalt. Dit meldt Brancheorganisatie Kinderopvang.

Op 1 maart is het personenregister voor de kinderopvang ingevoerd. In dit register moeten alle betrokkenen bij kinderopvang ingeschreven staan, dus niet alleen pedagogisch medewerkers, maar ook stagiairs, uitzendkrachten, vrijwilligers, zelfstandigen en structureel aanwezigen. Ingeschrevenen worden continu gescreend op strafbare feiten die belemmerend zijn voor het werken met kinderen. Ook medewerkers die al continu gescreend werden vóór 1 maart moeten vanaf 1 juli ingeschreven staan in het personenregister.

De inspecteur van de GGD mag de gegevens tijdens zijn inspectie opvragen bij de houder van het gastouderbureau of kindcentrum om  zo de inschrijvingen in het register te controleren. Bij nalatigheden riskeren kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus een boete.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids