Normal_kov__opvang__bedjes__slapen__kinderen__kinderopvang__kinderbed__ledikant

De afgelopen jaren zorgen gemeenten en ggd'en voor steeds beter toezicht en handhaving in de kinderopvang. De Inspectie van het Onderwijs hoefde in 2017 slechts bij 7 gemeenten nader onderzoek in te stellen. Meer inzicht in wat werkt op gemeentelijk niveau is wel wenselijk, aangezien er grote verschillen zijn in herstel van tekortkomingen per gemeente. Dit blijkt uit de Landelijke Rapportage Toezicht en Handhaving Kinderopvang van de Inspectie van het Onderwijs, zo meldt de inspectie.

In de Landelijke Rapportage stelt de inspectie verder dat er meer aandacht moet komen voor de borging van het risicogestuurde toezicht door de ggd'en. Kinderopvanglocaties presteren steeds beter, waardoor de ggd'en minder voorwaarden gaan toetsen. Gemiddeld wordt nu ongeveer een derde van alle wettelijke kwaliteitseisen onderzocht, waarbij de focus ligt op de indicatoren uit het risicomodel. Wat daarbuiten valt, dreigt zo uit beeld te verdwijnen. Daarnaast is het vastleggen en evalueren van signalen over (mogelijke) gebreken in de kwaliteit bij kinderopvanglocaties van belang. 
 
De inspectie vraagt ook aandacht voor de handhaving door gemeenten. Ongeveer 85 procent van de tekortkomingen wordt tussen twee jaarlijkse onderzoeken opgelost. De mate van herstel van de tekortkomingen verschilt echter sterk per gemeente. Er is op dit moment geen goed zicht op welke aanpakt werkt voor welke situatie. Terwijl het van het grootste belang is dat risico's en misstanden in de kwaliteit van de kinderopvang snel en adequaat worden opgelost. Nader onderzoek naar de afwegingen van gemeenten en de naleving door houders is nodig voor inzicht in de effectiviteit van handhaving. 
 
Tenslotte is het de inspectie opgevallen dat een kwart van de kinderopvanglocaties die subsidie krijgt van de gemeente voor het aanbieden van voorschoolse educatie, de minimale kwaliteit van de kinderopvang of de voorschoolse educatie niet op orde had in het jaar voorafgaand aan de subsidietoekenning.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids