Normal_meisje_jong_kind_misbruik_pesten46

De kinderopvang speelt een belangrijke rol in het opmerken van kindermishandeling en misbruik. De opvang is hierin met name van belang omdat een vermoeden van mishandeling vroeg gemeld kan worden. Op een opvang worden kinderen namelijk door één persoon goed in de gaten gehouden, waardoor zo’n vermoeden snel gesignaleerd kan worden. Dat meldt Vakblad Vroeg.    

Jolanda van Manen van het Nederlands Jeugdinstituut zegt dat misbruik en mishandeling bij veel jonge kinderen voorkomt. In de kinderopvang is dat onderwerp dan ook behoorlijk actueel. Toch lijken er op het gebied van vroegsignalering nog vaak stappen te worden gemist, waardoor vermoedens van mishandeling te laat of niet gemeld worden bij Veilig Thuis. Van de ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’, die bij het signaleren van belang is, kan volgens Van Manen nog veel effectiever gebruik worden gemaakt.

Dat betekent volgens haar niet dat pedagogisch medewerkers niet bezig zijn met het signaleren van kindermishandeling. Omdat ze vaak zoeken naar een juiste manier om de Meldcode te gebruiken, is het volgens Van Manen een goed idee om iemand binnen de opvang te hebben die de te nemen stappen goed kent. Een van die stappen voor pedagogisch medewerkers is om vermoedens van mishandeling te bespreken met collega’s alvorens er met de ouders een gesprek plaatsvindt over zo'n vermoeden.

Omdat de Meldcode vanaf 1 januari 2019 wordt aangescherpt moeten de zorgen over een kind vanaf dan altijd worden gemeld, om uiteindelijk te kunnen zorgen voor efficiënte hulp. Over die aanscherping van de Meldcode geeft Van Manen overigens op 24 mei aanstaande een workshop tijdens het congres Passende Kinderopvang.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids