Normal_kov__opvang__kind__spelen__auto_s__jongen

In een brief aan de Tweede Kamer beschrijft minister Slob vijf mogelijke varianten voor een nieuwe verdeling van het onderwijsachterstandsgeld. Alle zijn op basis van het huidige budget. Hij erkent wel dat het budget voor kwetsbare kinderen de laatste jaren is afgenomen, maar lijkt daar niet iets aan te willen doen. Dit meldt de PO-Raad.

De PO-Raad voorziet dat als de plannen van het kabinet voor een nieuw onderwijsachterstandenbeleid worden uitgevoerd met het huidige budget, opgebouwde voorzieningen zoals de vve-voorzieningen zullen verdwijnen. Daarmee verdwijnt ook de kansengelijkheid. De PO-Raad wil daarom eerst het huidige budget van 267 miljoen herstellen naar het oorspronkelijke niveau uit 2011 (431 miljoen), en dan pas een nieuwe verdeelsystematiek in te voeren. 
 
Slob erkent in de brief wel dat het budget de laatste jaren afneemt als gevolg van de gehanteerde indicator: door de stijging van het opleidingsniveau neemt het aantal kinderen dat onder de doelgroep valt af en ontvangen scholen en gemeenten minder geld. De nieuwe indicator van het CBS definieert dan ook terecht een grotere doelgroep. De nieuwe systematiek leidt daarnaast tot minder administratieve lasten en voorkomt dat het reeds te lage budget nog lager wordt.
 
Slob stelt wel een overgangsregeling voor om de financiële herverdeling geleidelijk te laten plaatsvinden, maar de PO-Raad ziet dit als een doekje voor het bloeden. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids