Normal_boos__agressie__kinderen

Kinderen die een vijandige interpretatiestijl hebben, gaan vaker over op agressief gedrag. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Anouk van Dijk aan de Universiteit Utrecht. Uit haar bevindingen blijkt dat deze vijandige interpretatiestijl al bij kinderen van 3 tot 8 jaar te zien is. Dat melden Vakblad Vroeg en de Universiteit Utrecht.

Onder een vijandige interpretatiestijl valt bijvoorbeeld het geval wanneer een kind denkt dat het door iemand anders wordt uitgelachen. Ook als een kind denkt dat een ander kind expres zijn of haar speelgoed vernielt is daar een voorbeeld van. Om agressief gedrag te voorkomen, moeten er simpele instructies worden gegeven aan ouders en kinderen. 

In haar onderzoek analyseerde Van Dijk eerst hoe die vijandige interpretaties ontstaan en hoe het kan dat niet alle kinderen situaties even goed kunnen relativeren. Dat kinderen met een vijandige interpretatiestijl vaker overgaan op agressie, lijkt te komen doordat deze kinderen gevoeliger zijn voor nare sociale gebeurtenissen. Ook kunnen zij de intenties van anderen minder goed beoordelen. Als deze kinderen deze voorvallen met hun ouders bespreken, blijkt tevens dat hun ouders de neiging hebben om situaties negatiever te interpreteren.

Of deze bevindingen inderdaad vijandige interpretaties bevorderen, moet uit verder onderzoek blijken. Of er dankzij het geven van eenvoudige instructies aan ouders en kinderen uiteindelijk minder agressie optreedt, moet eveneens nog blijken uit verdere onderzoeken.

De promotie van Van Dijk vindt vandaag plaats aan de Universiteit Utrecht.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids