Normal_kov__opvang__lachen__blij__kind__spelen

Er ontstaat in het hele land een personeelstekort in de kinderopvang. Het aantal kinderen in de opvang neemt weer toe, maar het aantal pedagogisch medewerkers groeit niet mee. Vooral in de buitenschoolse opvang (bso) is het lastig om voldoende personeel te vinden. Dit meldt het Algemeen Dagblad.

Vorige week werd al bekend dat de kinderopvang in Amsterdam kampt met personeelstekorten. Door de aantrekkende economie gaan er meer kinderen naar de opvang, maar het aantal pedagogisch medewerkers groeit niet mee. Moesten een aantal jaren geleden nog opvanglocaties gesloten worden, door de toename van het aantal kinderen worden ze heropend, of worden nieuwe locaties gestart. Alleen het aantal pedagogisch medewerkers blijft achter. 
 
Brancheorganisatie Kinderopvang krijgt vanuit het hele land signalen dat het moeilijk is om genoeg personeel te vinden. De Randstad spant wat dat betreft wel de kroon. Vooral de bso zoekt naar personeel. Daar zijn de contracten kleiner, waardoor de functie minder aantrekkelijker is voor werknemers. 
 
Ook de wet IKK zorgt voor problemen. Vanaf volgend jaar moet er één begeleider per drie kinderen (in plaats van vier) aanwezig zijn. Daarnaast moet er voor alle kinderen een zogeheten pedagogische mentor zijn. Hiervoor moet dus ook extra personeel aangetrokken worden.
 
In Amsterdam en Midden-Nederland zijn kinderopvangorganisaties en roc's daarom bezig om nieuwe opleidingen te creëren. Zo start in februari een nieuwe bb-opleiding, waarbij studenten één dag in de week naar school gaan en vier dagen werken. Kinderopvangorganisaties hopen zo de stagiaires na hun opleiding te behouden voor de locatie. Ook overwegen ze sneller vaste contracten aan te bieden. Daarnaast worden oud-medewerkers benaderd die tijdens de crisis hun baan verloren.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids